Editie 2019 Bevrijdingsfestival Limburg blijft in Roermond, meerjarenbeleidsvisie en locatiekeuze volgen medio maart

14 januari 2019
Bevrijdingsfestival Limburg 2018

Het bevrijdingsfestival zal op 5 mei 2019 in Limburg opnieuw plaatsvinden in Roermond. Daarnaast zal het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uitstellen en afwegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken medio maart. Dat is de uitkomst van gesprekken die gouverneur Theo Bovens heeft gevoerd met het stichtingsbestuur en de burgemeesters van de gemeenten Roermond en Sittard-Geleen naar aanleiding van de berichtgeving in de media over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen.

Naar aanleiding van de in de Statenvergadering d.d. 14-12-2018 gestelde mondelinge vragen van Volkspartij Limburg over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen, heeft gouverneur Bovens  aangegeven in overleg te gaan met de betrokken partijen. Maandag 14 januari informeerde gouverneur Provinciale Staten schriftelijk over het resultaat van deze overleggen. 

Waardering

Alle partijen betreuren zeer dat er ruis is ontstaan over dit bijzondere festival waar men gezamenlijk trots op zijn. Vanuit provinciaal en gemeentelijk bestuur is er grote waardering voor het Bevrijdingsfestival Limburg en voor de inzet van de vele vrijwilligers die bestuurlijk of anderszins betrokken zijn bij het festival.

Stichtingsbestuur

In de overleggen is duidelijk geworden dat de stichting al enkele jaren constateert dat er een aantal aandachtspunten zijn in de jaarlijkse organisatie van het festival die aanleiding vormen voor een nieuwe visie op het festival en heroverweging van de festivallocatie. Zo zorgt de huidige locatie in de binnenstad ervoor dat er geen mogelijkheid meer is om in bezoekersaantal te groeien. Denk hierbij ook aan aspecten rondom veiligheid, geluidsnormen, milieu en duurzaamheid. Naast de beperking van de doelstelling om de waarden van vrijheid zo breed mogelijk in de Limburgse samenleving uit te dragen, leidt dit ook tot een achteruitgang van het verdienmodel door een stabilisatie van inkomsten en door groeiende kosten.

Het nieuwe vieren en herdenken

Daarnaast is in de overleggen geconstateerd dat het jaar 2020, waar op 5 mei 2020 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht en gevierd, gezien wordt als een kantelpunt in de wijze waarop we herdenken en vrijheid vieren. Doelstelling is om het herdenken en vieren van vrijheid, wanneer de ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog niet meer in onze samenleving aanwezig zijn, toekomstbestendig vorm te geven en structureel in te bedden in de samenleving. Het Bevrijdingsfestival Limburg wil met haar programma vanaf 2020 hierbij aansluiten.

Afgesproken route

In dat kader heeft gouverneur Bovens het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg gevraagd om de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uit te stellen en af te wegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken.

Het bestuur van de stichting heeft aangegeven dit verzoek positief te willen beantwoorden. Daarmee zal het festival op 5 mei 2019 opnieuw plaatsvinden in Roermond.

Het Bevrijdingsfestival Limburg zal medio maart de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 voor het festival indienen bij de Provincie Limburg. Het provinciaal bestuur zal op basis van deze beleidsvisie een standpunt innemen over de positie en rol van het Bevrijdingsfestival Limburg in het toekomstig herdenken (inclusief toekenning van provinciaal subsidie). Voorafgaand aan de besluitvorming van het College van GS zal het provinciaal Comité 75 jaar bevrijding, conform hun rol, om advies gevraagd worden.

De locatiekeuze voor het festival komt aldus voort uit de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 van de stichting en is onderdeel van de autonome verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg. Het bestuur zal de locatiekeuze beargumenteerd nemen op basis van de mogelijkheden in zowel Sittard-Geleen als in Roermond.

Context

Het Bevrijdingsfestival Limburg is onderdeel van de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland die jaarlijks op 5 mei in de 12 provincies plaatsvinden in nauwe samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit Comité coördineert de veertien Bevrijdingsfestivals en is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de helikoptertour met artiesten op 5 mei. De organisatie en programmering is in handen van de festivals zelf. Tijdens de Bevrijdingsfestivals wordt stilgestaan bij het belang en de kwetsbaarheid van vrijheid. We vieren dat we vrij zijn en betuigen steun aan hen die dat niet zijn.

Geef vrijheid door ‘Vrijheid is wandelen door een veld vol bloemen’

Tekst Lieke Rijkx COS Limburg organiseerde op 5 mei zoals ieder jaar ‘het Plein van de Vrijheid’ op het Munsterplein in Roermond. Hier kunnen bezoekers speeddaten met een veteraan, meedoen aan spellen en knutselactiviteiten, in debat gaan over maatschappelijke onderwerpen zoals met de Peacetest…

12 mei 2018

Café la Liberté Zeggen wat je wil, mét respect voor de ander

Café le Liberté heeft ieder jaar een ander uiterlijk, maar hetzelfde doel. Bezoekers gaan met elkaar in discussie over de betekenis van democratie, vrede en vrijheid. Een grote wagen in Mondriaan-stijl met een gezellig terras vol rode, gele, blauwe en zwarte tafels en stoelen…

11 mei 2018

Bevrijdingsfestival Limburg groot succes!

Ja, we zeggen het zelf, maar toch, het was een geweldige editie met ruim 50.000 bezoekers. Een nieuw record voor ons en voor jullie, nog nooit waren jullie met zovelen naar de binnenstad van Roermond gekomen om samen de Vrijheid te vieren. Een zeer…

7 mei 2018

Foto live feed vanaf Bevrijdingsfestival Limburg!

In samenwerking met ICNIA en VFonds zal er dit jaar een live foto feed verschijnen op de website. Rechts vind je hiervoor een knop, kun je er dus helaas niet bij zijn, of wil je nagenieten, dan kun je hier de eerste foto’s terug…

4 mei 2018

Inzet NS tijdens Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag

Op 4 mei herdenkt NS de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei brengen we weer vele bezoekers per trein naar de verschillende Bevrijdingsfestivals in Nederland. Nationale Herdenking 4 mei Alle treinen staan tijdens de Nationale Herdenking om 20.00 uur twee minuten stil.…

2 mei 2018

Verhalen van Vrijheid

Ook dit jaar heeft Bevrijdingsfestival Limburg in samenwerking met Eelko Lommers (Be A Muze) een documentaire gemaakt. Na de korte minuut verhalen gingen we dit jaar een stapje verder en is er een uur lange documentaire gemaakt waarbij onze presentatrice Antoinette van der Weerdt…

30 april 2018

Speeddaten met een veteraan; vraag maar raak!

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens Bevrijdingsfestival Limburg op 5 mei in…

26 april 2018

Café la Liberté

Op het tot Plein van de Vrijheid omgedoopte Munsterplein is tijdens Bevrijdingsfestival Limburg Café la Liberté te vinden, een pop-up café waar het vrije woord het hóógste woord voert. In Café la Liberté gaan personeel,  stamgasten, en festivalbezoekers met elkaar de dialoog aan over…

24 april 2018