Partners

vfonds

Wat doe jij voor je vrijheid?

Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid. Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede, vrijheid en democratie zijn. Wij van het vfonds wensen je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie.

Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

www.vfonds.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren.

In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Kijk voor meer informatie op: www.4en5mei.nl

Logo-COSLimburgPartners-1000x336px-transparantPNG

COS Limburg

Sinds midden jaren ’90 is COS Limburg betrokken bij de organisatie van Bevrijdingsfestival Limburg. Ooit begon het met een kleine Mondiale Markt bestaande uit een tiental organisaties. Tegenwoordig organiseert COS Limburg de Mondiale Markt, het Plein van de Vrijheid op het Munsterplein en Debat&Dialoog activiteiten die verspreid over het festivalterrein plaatsvinden. Tevens organiseert COS Limburg in het voortraject inhoudelijke en educatieve debat en dialoog activiteiten in samenwerking met onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en jongerenorganisaties. De werkzaamheden en activiteiten van COS Limburg binnen het Bevrijdingsfestival worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Limburg, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Roermond.

AMNESTY INTERNATIONAL

EEN LEVEN IN VRIJHEID

Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. We maken schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

OPKOMEN VOOR EEN ANDER

Maar we constateren een alarmerende trend: wereldwijd wordt het steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. De persvrijheid wordt aan banden gelegd. En elk jaar worden meer activisten vermoord. Zo sluit het net zich verder om wie opkomt voor een ander.

DOE OOK MEE

Hier voeren we campagne tegen. We boeken successen. Achter tralies, in regeringsgebouwen, op straat. Dat kan alleen dankzij de inzet van mensen zoals jij. Want hoe meer mensen aan onze acties meedoen, hoe meer druk op de autoriteiten, hoe meer mensen in vrijheid kunnen leven. Doe ook mee. Kijk op www.amnesty.nl.

 

Logo-ondertitel-onder

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten en cursussen. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Veteraneninstituut

Speeddaten met een veteraan; vraag maar raak!

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals.

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met hun collega’s hebben ze zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn delen ze graag hun verhaal met jou.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook delen we kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang en zetten we ons in voor de maatschappelijke erkenning en waardering.

RODE-KRUIS_LOGO_600px_RGB

Rode Kruis

BREAK THE SILENCE DISCO

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Met het grootste vrijwilligersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is.

We doen dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent voor ons dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals. Kom samen met je vrienden naar de Break the Silence Disco. Luister naar de bijzondere verhalen van Moe, Narcis, Sana en anderen. Voor deze jongeren is vrijheid niet vanzelfsprekend. Dans tussen de verhalen door op muziek uit landen als Syrië, Eritrea en Afghanistan.

Doe jij op 5 mei een dansje met ons?

 

 

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Zo helpen we met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten bij de bestrijding van internationale onrust en biedt de luchtmacht hulp bij rapen. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

Aandacht voor het verleden blijft hierin belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Koninklijke Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid naar zo veel mogelijk optredens op de bevrijdingsfestivals te brengen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid. Voor meer informatie: www.defensie.nl

 

 

Ministerie van binnenlandse zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK.  Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven  in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Website Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Test je wereldbeeld bij World’s Best News

Wanneer je het nieuws volgt, lijkt het alsof de wereld één groot tranendal is. Een kwart van de Nederlanders zegt dat ze soms of vaak het nieuws mijden omdat ze er somber van worden. Maar is dat wel nodig? Staat de wereld er werkelijk zo slecht voor als we denken? Hoe vormen de media ons wereldbeeld?

Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei daagt World’s Best News bezoekers uit om hun wereldbeeld te testen via een korte quiz: hoe denk je dat het ervoor staat met het aantal oorlogen en oorlogsslachtoffers, levensverwachting, veiligheid en gezondheid van de mens? Klopt jouw beeld met de cijfers? Wat is de rol van de media? Hoe kun je goed geïnformeerd blijven zonder er somber van te worden?

World’s Best News wil mensen inspireren met vooruitgang. Dat doen we niet voor niets. De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden, maar er is bijna niemand die het ons vertelt. Door mensen te informeren over de vooruitgang hopen we hen te inspireren en betrokken te houden.

worldsbestnews.nl

Bits of Freedom

Het is 2045. De afgelopen decennia hebben burgers zich steeds weer uitgesproken tegen inbreuken op de privésfeer. En met succes: beleidsmakers en bedrijven hebben onder maatschappelijke druk een einde gemaakt aan privacyschendingen! Adverteerders zijn teruggefloten, massasurveillancewetten teruggedraaid en burgers worden niet meer getracked en geprofileerd. Jouw internet is weer jouw zaak!

Het Rijksmuseum voor Digitale Artefacten organiseert een tentoonstelling die terugblikt op de tijd waarin privacyschendingen nog wél de normaalste zaak van de wereld waren. Speciaal voor de avontuurlijke bezoeker heeft zij een speurtocht uitgezet: wie meespeelt maakt kans op een antiek artefact!

Vrijheid EXPOsed is een project van Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie van Nederland.

 

Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival

De samenwerking tussen de Bevrijdingsfestivals en Nederland Schoon is ingegeven door de wens van de festivals om meer aandacht te geven aan een schone omgeving. In een schone omgeving voelen mensen zich immers prettiger en veiliger. Deze doelstelling komt overeen met NederlandSchoon, dat zich inzet voor het voorkomen van zwerfafval en hiertoe gelijkgestemden (mensen, organisaties en gemeenten) activeert en lokaal met elkaar verbindt. Zo wordt een grotere vuist tegen zwerfafval gemaakt.

Supporter van Schoon is de beweging waaronder al deze vrijwilligers zich kunnen scharen. Op www.supportervanschoon.nl kan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken een actie aanmaken en materialen bestellen om schoon te maken of schoon onder de aandacht te brengen.

Het spel ‘Ranking the Rubbish is speciaal voor de Bevrijdingsfestivals ontwikkeld, maar zal zeer waarschijnlijk op een later moment ook via Supporter van Schoon en bijbehorende webshop beschikbaar komen.

www.nederlandschoon.nl 

Kraanwater graag!

Nederland staat bekend als het land met het beste kraanwater ter wereld. Het is van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond en daar mogen we best trots op zijn! Daarom zorgt het Bevrijdingsfestival [plaats] samen met [waterbedrijf] dat je kunt kiezen voor kraanwater. Op het festival kun je voor 1 muntje een hervulbaar flesje kopen en drink je de hele dag het lekkerste water van de wereld. In [verzorgingsgebied] levert [waterbedrijf] drinkwater aan [aantal] klanten. Meer weten? Kijk op www.kraanwatergraag.nl

 

logo-NOS-nieuw_


 

 

Logo Xymio in kader.indd

 

quadraadmedia_banner_HD