Partners

vfonds

Wat doe jij voor je vrijheid?

Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid. Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede, vrijheid en democratie zijn. Wij van het vfonds wensen je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie.

Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

www.vfonds.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren.

In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Kijk voor meer informatie op: www.4en5mei.nl

Logo-COSLimburgPartners-1000x336px-transparantPNG

COS Limburg

Sinds midden jaren ’90 is COS Limburg betrokken bij de organisatie van Bevrijdingsfestival Limburg. Ooit begon het met een kleine Mondiale Markt bestaande uit een tiental organisaties. Tegenwoordig organiseert COS Limburg de Mondiale Markt, het Plein van de Vrijheid op het Munsterplein en Debat&Dialoog activiteiten die verspreid over het festivalterrein plaatsvinden. Tevens organiseert COS Limburg in het voortraject inhoudelijke en educatieve debat en dialoog activiteiten in samenwerking met onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en jongerenorganisaties. De werkzaamheden en activiteiten van COS Limburg binnen het Bevrijdingsfestival worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Limburg, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Roermond.

AMNESTY INTERNATIONAL

Sta voor de mensenrechten op Bevrijdingsfestivals

Mensenrechten zijn nooit vanzelfsprekend. Dat zien we nu ook in landen om ons heen. In Polen en Hongarije wordt journalisten en rechters het werk moeilijk gemaakt. In  de Verenigde Staten staan onder de nieuwe president Donald Trump fundamentele rechten onder druk. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?  En wat kun jij daar zelf aan doen?

Meer dan ooit tevoren is het belangrijk dat ook jij laat zien waar je staat. Daarom vraagt Amnesty International de bezoekers van de Bevrijdingsfestivals om te laten zien dat zij staan voor de mensenrechten. Dat doen we door je te vragen plechtig  te beloven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) trouw te zijn. Een symbolisch gebaar, dat we vastleggen op foto om te delen via social media.

Amnesty International vecht al sinds 1961 voor de mensenrechten.  Ons werkterrein is inmiddels enorm uitgebreid: van het opkomen voor de rechten van politieke gevangenen tot het strijden voor de afschaffing van de doodstraf, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het tegengaan van politiek geweld en vervolging. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.

 

Logo-ondertitel-onder

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten en cursussen. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Speeddaten met een veteraan; vraag maar raak!

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals.

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met hun collega’s hebben ze zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn delen ze graag hun verhaal met jou.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook delen we kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang en zetten we ons in voor de maatschappelijke erkenning en waardering.

RODE-KRUIS_LOGO_600px_RGBHet Rode Kruis

Het Rode Kruis is de grootste noodhulporganisatie ter wereld. Vanuit 190 landen werken we met 17 miljoen vrijwilligers voor, tijdens en na een ramp om de meest kwetsbare mensen te helpen. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is. We doen dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent voor ons dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals. Kom langs bij onze Silent Disco en luister naar bijzondere verhalen!

www.rodekruis.nl

 

De Koninklijke Luchtmacht

Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Dit is een zware verantwoordelijkheid, maar de Koninklijke Luchtmacht neemt deze taak graag op zich. De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

Aandacht voor het verleden blijft belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Wij doen dit al sinds begin jaren negentig. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de vliegbasis Gilze-Rijen is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid zo veel mogelijk optredens op de bevrijdingsfestivals te verzorgen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid. Voor meer informatie: www.defensie.nl

 

Ministerie van binnenlandse zaken

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK.  Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven  in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Website Ministerie van Binnenlandse Zaken

De wereld inspireren met vooruitgang

World’s Best News wil samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven de geboekte resultaten en vooruitgang op het gebied van o.a. vrede en veiligheid in de schijnwerpers zetten. Uit onderzoek van World’s Best News samen met onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat acht op de tien Nederlanders geen idee hebben van grote, structurele en positieve veranderingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Omdat journalisten en ontwikkelingsorganisaties zich vooral richten op rampen en andere negatieve gebeurtenissen (‘goed nieuws is geen nieuws’), hebben veel Nederlanders een vertekend beeld. Door samen te werken met bedrijven, NGOs en media wil World’s Best News daar verandering in brengen en Nederlanders een realistisch beeld geven van de vooruitgang in ontwikkelingslanden. Zo wordt het draagvlak verhoogd voor o.a. vredesmissies en het vertrouwen vergroot in de partijen die zich inzetten voor een meer rechtvaardige wereld.

Hoe? Door een tool waarmee bezoekers van bevrijdingsfestivals hun kennis testen over wereldwijde vrede en veiligheid. Gebruikers krijgen via de app direct terugkoppeling met een korte, feitelijke toelichting. Op vertoon van de resultaten van de quiz, krijgen de bezoekers een beloning bij de World’s Best News-stand. Hier staan vrijwilligers die met bezoekers doorpraten en die de speciaal voor 4/5 mei gemaakte World’s Best News-krant overhandigen.

Meer info? www.worldsbestnews.nl

Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival

NederlandSchoon en de Bevrijdingsfestivals starten een meerjarige samenwerking met als doel om de Bevrijdingsfestivals schoon te houden. Zwerfafval is een groot probleem op evenementen van deze omvang. Voor je het weet, ligt het terrein bezaaid met flesjes, chipszakken en andere rommel. De Bevrijdingsfestivals zetten met ondersteuning van NederlandSchoon in op het zichtbaar schoonhouden van het terrein. Jij kan ook meehelpen. Gooi je afval in de afvalbakken, gebruik de afvalzakjes die je bij de ingang krijgt en neem geen onnodige verpakkingen mee. Op alle festivals kun je tegen een kleine vergoeding een duurzaam flesje kopen waar je de hele dag kraanwater mee kan tappen. Dat scheelt ook een hoop afval. Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival.

www.nederlandschoon.nl 

Kraanwater graag!

Nederland staat bekend als het land met het beste kraanwater ter wereld. Het is van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond en daar mogen we best trots op zijn! Daarom zorgt het Bevrijdingsfestival [plaats] samen met [waterbedrijf] dat je kunt kiezen voor kraanwater. Op het festival kun je voor 1 muntje een hervulbaar flesje kopen en drink je de hele dag het lekkerste water van de wereld. In [verzorgingsgebied] levert [waterbedrijf] drinkwater aan [aantal] klanten. Meer weten? Kijk op www.kraanwatergraag.nl

 

logo-NOS-nieuw_


 

SPL_logo_opwit

 

Logo Xymio in kader.indd

Mail-bijlage

quadraadmedia_banner_HD

wel.kom-logo