All Posts By

admin

Editie 2019 Bevrijdingsfestival Limburg blijft in Roermond, meerjarenbeleidsvisie en locatiekeuze volgen medio maart

14 januari 2019
Bevrijdingsfestival Limburg 2018

Het bevrijdingsfestival zal op 5 mei 2019 in Limburg opnieuw plaatsvinden in Roermond. Daarnaast zal het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uitstellen en afwegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken medio maart. Dat is de uitkomst van gesprekken die gouverneur Theo Bovens heeft gevoerd met het stichtingsbestuur en de burgemeesters van de gemeenten Roermond en Sittard-Geleen naar aanleiding van de berichtgeving in de media over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen.

Naar aanleiding van de in de Statenvergadering d.d. 14-12-2018 gestelde mondelinge vragen van Volkspartij Limburg over een eventueel vertrek van het Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar Sittard-Geleen, heeft gouverneur Bovens  aangegeven in overleg te gaan met de betrokken partijen. Maandag 14 januari informeerde gouverneur Provinciale Staten schriftelijk over het resultaat van deze overleggen. 

Waardering

Alle partijen betreuren zeer dat er ruis is ontstaan over dit bijzondere festival waar men gezamenlijk trots op zijn. Vanuit provinciaal en gemeentelijk bestuur is er grote waardering voor het Bevrijdingsfestival Limburg en voor de inzet van de vele vrijwilligers die bestuurlijk of anderszins betrokken zijn bij het festival.

Stichtingsbestuur

In de overleggen is duidelijk geworden dat de stichting al enkele jaren constateert dat er een aantal aandachtspunten zijn in de jaarlijkse organisatie van het festival die aanleiding vormen voor een nieuwe visie op het festival en heroverweging van de festivallocatie. Zo zorgt de huidige locatie in de binnenstad ervoor dat er geen mogelijkheid meer is om in bezoekersaantal te groeien. Denk hierbij ook aan aspecten rondom veiligheid, geluidsnormen, milieu en duurzaamheid. Naast de beperking van de doelstelling om de waarden van vrijheid zo breed mogelijk in de Limburgse samenleving uit te dragen, leidt dit ook tot een achteruitgang van het verdienmodel door een stabilisatie van inkomsten en door groeiende kosten.

Het nieuwe vieren en herdenken

Daarnaast is in de overleggen geconstateerd dat het jaar 2020, waar op 5 mei 2020 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht en gevierd, gezien wordt als een kantelpunt in de wijze waarop we herdenken en vrijheid vieren. Doelstelling is om het herdenken en vieren van vrijheid, wanneer de ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog niet meer in onze samenleving aanwezig zijn, toekomstbestendig vorm te geven en structureel in te bedden in de samenleving. Het Bevrijdingsfestival Limburg wil met haar programma vanaf 2020 hierbij aansluiten.

Afgesproken route

In dat kader heeft gouverneur Bovens het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg gevraagd om de keuze voor de nieuwe locatie van het festival uit te stellen en af te wegen in relatie tot de landelijke en provinciale beleidslijn in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 en de toekomstige vorm van herdenken.

Het bestuur van de stichting heeft aangegeven dit verzoek positief te willen beantwoorden. Daarmee zal het festival op 5 mei 2019 opnieuw plaatsvinden in Roermond.

Het Bevrijdingsfestival Limburg zal medio maart de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 voor het festival indienen bij de Provincie Limburg. Het provinciaal bestuur zal op basis van deze beleidsvisie een standpunt innemen over de positie en rol van het Bevrijdingsfestival Limburg in het toekomstig herdenken (inclusief toekenning van provinciaal subsidie). Voorafgaand aan de besluitvorming van het College van GS zal het provinciaal Comité 75 jaar bevrijding, conform hun rol, om advies gevraagd worden.

De locatiekeuze voor het festival komt aldus voort uit de meerjarenbeleidsvisie 2019-2030 van de stichting en is onderdeel van de autonome verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Bevrijdingsfestival Limburg. Het bestuur zal de locatiekeuze beargumenteerd nemen op basis van de mogelijkheden in zowel Sittard-Geleen als in Roermond.

Context

Het Bevrijdingsfestival Limburg is onderdeel van de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland die jaarlijks op 5 mei in de 12 provincies plaatsvinden in nauwe samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit Comité coördineert de veertien Bevrijdingsfestivals en is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de helikoptertour met artiesten op 5 mei. De organisatie en programmering is in handen van de festivals zelf. Tijdens de Bevrijdingsfestivals wordt stilgestaan bij het belang en de kwetsbaarheid van vrijheid. We vieren dat we vrij zijn en betuigen steun aan hen die dat niet zijn.

Geef vrijheid door ‘Vrijheid is wandelen door een veld vol bloemen’

12 mei 2018

Tekst Lieke Rijkx

COS Limburg organiseerde op 5 mei zoals ieder jaar ‘het Plein van de Vrijheid’ op het Munsterplein in Roermond. Hier kunnen bezoekers speeddaten met een veteraan, meedoen aan spellen en knutselactiviteiten, in debat gaan over maatschappelijke onderwerpen zoals met de Peacetest en de nieuwstest van World’s best News en praten over vrijheid bij de tent van Geef vrijheid door en in Café la Liberté. Stichting Wel.kom en Kunstbende Limburg zorgen voor de muzikale invulling om het toch al sfeervolle plein nóg gezelliger te maken.

In de Geef-vrijheid-door-tent laten bezoekers een boodschap achter over wat vrijheid voor hen betekent en welke vrijheid ze door willen geven. De gespreksleiders in de tent, proberen door het stellen van vragen de mensen wat dieper na te laten denken, voordat ze iets opschrijven. Veel kinderen en jongeren hebben de neiging om in eerste instantie ‘uitslapen’ of ‘vrij van school’ als antwoord te geven, maar als de gespreksleiders vertellen dat in sommige landen kinderen niet naar school kunnen en dat wel zouden willen, schrijven ze toch vaak een genuanceerder bericht op, zoals ‘de mogelijkheid om te kunnen leren wat je wil’.

Vrij als een cheeta
De vijfjarige Joost heeft eigenlijk geen zin om over vrijheid na te denken, zijn ijsje is veel interessanter en hij wil de rest van het plein nog zien. Maar zijn moeder houdt vol, zegt dat vrijheid belangrijk is en vraagt of hij weet wat vrijheid betekent. Joost haalt zijn schouders op. Misschien is vrijheid een moeilijk begrip voor een vijfjarige. Na wat uitleg van mama en de gespreksleider is het antwoord van Joost op de vraag wanneer hij zich vrij voelt: “Als we wandelen.”
De zevenjarige Georgina komt juist al druk pratend de tent binnen. “Ik was hier vorig jaar ook, weten jullie dat nog?” Ze heeft goed nagedacht over wat vrijheid voor haar is. “Vrijheid is buiten spelen. Dan voel ik me als een cheeta die overal doorheen kan rennen.”

Inburgeringstest
Suus van de Broek werkt al jaren mee aan de activiteit en maakt om de zoveel tijd een ronde over het plein om mensen ter plekke iets op te laten schrijven. “Ik gooi er altijd wat humor tegenaan om mensen aan het denken te zetten.” Zo plaatste Suus een bordje met een boodschap over kleding bij een etalagepop om vervolgens aan voorbijgangers te vragen of ze zich vrij voelen om te dragen wat ze willen. “Aan mensen die hoorbaar niet uit Limburg komen, vraag ik hoe vrij ze zich voelen als niet-Limburger in Roermond. Dat levert altijd grappige gesprekken op.” Suus doet bij de studenten van IFMSA mee aan de inburgeringstest en weet niet op alle vragen het antwoord. Daarna schrijft ze boos haar eigen vrijheidsboodschap op: ‘vrijheid is zakken voor de inburgeringstekst en toch mogen blijven.’

Bloemen op de vensterbank
Het vaakst schrijven mensen op ‘jezelf kunnen zijn’, ‘mogen zijn wie je bent’ en varianten op dat thema, maar sommigen gaan op de filosofische toer. Zo schrijft een mevrouw ‘vrijheid is niet hetzelfde als vogelvrij’ en een meneer schrijft ‘liever een veld vol bloemen, dan een pot met bloemen in je vensterbank’. In het gesprek dat daarop volgt legt hij uit dat mensen samen van dat veld vol bloemen kunnen genieten, wat een grotere vorm van vrijheid is dan die pot met bloemen waar misschien alleen de eigenaar naar kijkt.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Café la Liberté Zeggen wat je wil, mét respect voor de ander

11 mei 2018

Café le Liberté heeft ieder jaar een ander uiterlijk, maar hetzelfde doel. Bezoekers gaan met elkaar in discussie over de betekenis van democratie, vrede en vrijheid. Een grote wagen in Mondriaan-stijl met een gezellig terras vol rode, gele, blauwe en zwarte tafels en stoelen is dit keer het decor. Leerlingen van NT2 Mundium Colllege zijn de stamgasten. Bezoekers kunnen met hen ‘speeddaten’. De leerlingen komen onder andere uit Eritrea, Syrië en Afghanistan en weten als geen ander dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Tekst: Lieke Rijkx

Oscar Prinsen is alweer voor het zesde jaar op rij ‘propper’ van het café. “Het is zo leuk om elkaar te leren kennen en dat is wat op het Bevrijdingsfestival gebeurt. Hier praat je met elkaar en die gesprekken zijn heel ontwapenend. Mensen die elkaar op straat achteloos voorbij lopen, hebben het hier heel leuk samen.”
Mieke Stroeken is ook al heel wat jaren van de partij, als gespreksleider in het café. “Ik heb veel leuke gesprekken gevoerd en denk dat ik wel wat mensen aan het denken heb gezet.”

Niet beledigen
Mieke had onder andere een boeiend gesprek met twee jongens die als definitie van vrijheid hanteerden dat je kunt zeggen en doen wat je wil, maar wel met respect voor iedereen. “Ik vroeg wat respect dan was. Zij antwoordden dat je anderen niet moet beledigen en gaven als voorbeeld dat ze grappen maakten tegen hun Marokkaanse vrienden over hun uitspraak, maar dat ze dat nooit tegen vreemden zouden doen. Waarom dan wel tegen jullie vrienden? Die vinden dat niet erg. Weten jullie dat zeker? Misschien kunnen zij er ook niet om lachen, maar zeggen ze niets omdat het anders maar gezeur geeft? Toen was het even stil. De jongens zouden erover nadenken.”

Niet bang zijn
Een ander goed gesprek had Mieke met een meneer uit Duitsland die soms het gevoel had dat hij in Nederland beter niet kon laten merken dat hij Duits was. “Voor hem is vrijheid als hij niet bang hoeft te zijn om zijn achtergrond te laten zien.” Daarna ging de het gesprek verder over assimileren versus integreren en of je pas geaccepteerd wordt als je accentloos een nieuwe taal spreekt. “Onze conclusie was dat iedereen iets van zijn eigen wortels moet kunnen behouden als je in een nieuw land gaat wonen.”

Positieve instelling
Dounia Aouf was nog nooit op het Bevrijdingsfestival geweest, maar zei meteen ja toen ze werd gevraagd als gespreksleider voor Café la Liberté. “Ik heb een hele leuke en leerzame dag. De gesprekken met jonge vluchtelingen raken me. Zoals met de jongen uit Eritrea die nu op het MBO een opleiding Zorg en Welzijn volgt, maar uiteindelijk psycholoog wil worden. Voor hem is het vrijheid dat hij de kans krijgt om te leren wat hij wil. Het valt me op dat de leerlingen van Mundium een positieve instelling hebben. Ze gaan voor hun dromen, ook al hebben ze nog een lange weg te gaan. Stapje voor stapje willen ze bij hun droomberoep uitkomen. Eén van de meisjes voelde zich zo vrij dat ze voor mij ging zingen, in het Arabisch en in het Turks. Heel mooi.”

Geïnteresseerd en emotioneel
Mundium-leerlingen Nour, Filmon, Mohammed en Yamina vertellen over hun ervaringen.

Nour: “Ik vond het heel erg goed en belangrijk om deel te nemen aan het speeddaten, want we weten wat vrijheid is. Wat betekent vrijheid voor de Nederlander? Het is ook belangrijk om Nederlands te praten.”

Filmon: “Ik heb met veel mensen gepraat. Ze vonden mijn verhaal interessant. Sommige mensen werden ook emotioneel van mijn verhaal. Ik vond het fijn dat mensen geïnteresseerd waren. Ze waren open om te vragen en vonden het goed dat wij er waren om ons verhaal te vertellen.”

Mohammed: “Ik heb met twee meisjes gesproken. Ze hebben vragen gesteld. Waar ik vandaan kom. Wat ik van Nederland vind. Of ik mijn land wel eens mis. Wat voor opleiding ik ga doen. Wat voor een bijbaantje ik heb. En ik heb met twee oudere mensen gesproken. Ik heb gevraagd of ze ook een oorlog hebben meegemaakt.”

Yamina: “Het was leuk om met Nederlandse mensen te praten. Ik was heel blij want ik heb met de burgemeester gepraat.”

Deze activiteit maakt onderdeel uit van de debat en dialoog activiteiten van Bevrijdingsfestival Limburg. Deze worden gecoördineerd door COS Limburg. Café la Liberté wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het vfonds.

Stamgasten van Café la Liberté. Foto: Peter Lambrichs fotografie

Bevrijdingsfestival Limburg groot succes!

7 mei 2018

Ja, we zeggen het zelf, maar toch, het was een geweldige editie met ruim 50.000 bezoekers. Een nieuw record voor ons en voor jullie, nog nooit waren jullie met zovelen naar de binnenstad van Roermond gekomen om samen de Vrijheid te vieren.

Een zeer diverse line-up, vier pleinen en maar liefst zes podia zorgde dat iedereen een plekje kon vinden. De ECI Beats of Freedom ging dit jaar door het dak, vanaf het eerste moment stond het plein voor de Cultuurfabriek vol en konden vele jongeren zich laten vermaken door de beats van diverse dj’s.

Op de markt werd ook dit jaar weer het hoofdpodium en het SENA Performers Stage neergezet, dit maal in een omgekeerde opstelling, met direct een succesvolle start. Alain Clark, DeWolff en ambassadeur van de Vrijheid MY BABY lieten het publiek genieten onder de zonnestralen. Limburgse acts op het andere podium wisten hun talenten te laten horen, o.a LIANA, Afterpartees en The Ragtime Rumours gaven een goede blik van het provinciale talent.

Voor het eerst stond er dit jaar op het Plein van de Vrijheid L1 met een live radio uitzending waarbij dieper werd ingegaan op wat vrijheid betekent voor de bezoekers. Ook de jonge talenten van Kunstbende en Freedump Stage lieten hun muziek weerklinken. Het plein waar plek is voor debat en dialoog en muziek werd goed bezocht. Voor het tweede jaar werd er ook voor het BigFoodSquare plek gemaakt, het plein waar je onder het genot van heerlijke bigband muziek een hapje kon doen bij een van de vele food trucks.

Dank allen die ervoor hebben gezorgd dat we een geweldige editie mochten maken, dank jullie om het mogelijk te maken en tot volgend jaar!
Alvast aanmelden kan op deze pagina.

Foto live feed vanaf Bevrijdingsfestival Limburg!

4 mei 2018

In samenwerking met ICNIA en VFonds zal er dit jaar een live foto feed verschijnen op de website.
Rechts vind je hiervoor een knop, kun je er dus helaas niet bij zijn, of wil je nagenieten, dan kun je hier de eerste foto’s terug vinden.
Van alle hoogtepunten op het festival zul je beelden kunnen terugkijken maar niet alleen van ons festival, maar alle Bevrijdingsfestivals van Nederland. Volg je favoriete Ambassadeur van de Vrijheid door het gehele land!

Wil je meer foto’s zien, na het festival zullen we ook dit jaar weer een uitgebreide selectie op onze Facebookpagina plaatsen.

Bevrijdingsfestival Limburg 05-05-2017

Inzet NS tijdens Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag

2 mei 2018
Op 4 mei herdenkt NS de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei brengen we weer vele bezoekers per trein naar de verschillende Bevrijdingsfestivals in Nederland.

Nationale Herdenking 4 mei

Alle treinen staan tijdens de Nationale Herdenking om 20.00 uur twee minuten stil. Ook op de meer dan 400 stations en in de stationswinkels wordt dan stilte in acht genomen. Op deze manier wil NS haar reizigers de gelegenheid geven om op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken.

Herdenkingen op stations

Op diverse stations vinden op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten plaats. Hier kunnen reizigers en spoormedewerkers de slachtoffers herdenken. Dit kan onder andere op station Alkmaar, Amsterdam Centraal, Arnhem Centraal, Den Haag Centraal, Haarlem, Nijmegen en sinds dit jaar ook weer op Utrecht Centraal. Dit was vanwege de verbouwing van het station enige jaren niet mogelijk. Op Utrecht Centraal zal het NS Harmonieorkest vanaf 19.30 uur de ceremonie begeleiden.

Als blijk van betrokkenheid en respect, dragen veel van onze machinisten en conducteurs op 4 en 5 mei een fakkelspeldje op hun uniform; het officiële symbool van herdenken en vieren.

Herdenking spoormedewerkers

Naast de gelegenheid tot herdenken om 20.00 uur, vindt op 4 mei de jaarlijkse herdenking bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel plaats. Medewerkers en gepensioneerden van NS en ProRail leggen kransen en herdenken de 477 medewerkers die bij het uitoefenen van hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Deze herdenkingsplechtigheid vindt om 12.50 uur plaats naast het hoofdkantoor van ProRail aan het Moreelsepark te Utrecht.

Bevrijdingsfestivals 5 mei

Op 5 mei viert Nederland Bevrijdingsdag. Om zoveel mogelijk feestvierders per trein naar de grootste Bevrijdingsfestivals te brengen, rijden we op diverse trajecten meer en langere treinen. Ook zijn er extra medewerkers aan het werk om reizigers te begeleiden. Met het speciale 5 mei-retour, alleen online te koop t/m 5 mei 14.00 uur, reizen bezoekers met 20% korting naar één van de 14 grootste Bevrijdingsfestivals en weer terug. Het 5 mei-retour kan ook als E-ticket op de mobiele telefoon worden geladen.

*bron https://nieuws.ns.nl/inzet-ns-tijdens-nationale-herdenking-en-bevrijdingsdag/

Verhalen van Vrijheid

30 april 2018

Ook dit jaar heeft Bevrijdingsfestival Limburg in samenwerking met Eelko Lommers (Be A Muze) een documentaire gemaakt.

Na de korte minuut verhalen gingen we dit jaar een stapje verder en is er een uur lange documentaire gemaakt waarbij onze presentatrice Antoinette van der Weerdt op zoek ging naar de Verhalen van Vrijheid in Limburg.
Via Roermond, Beek, Haelen en Margraten kwamen prachtige verhalen naar voren. Kijk en luister mee.

Producent: BEAMUZE
Director: Eelko Lommers
Executive Director: Sharik Derksen

Met dank aan: Mia Jansen, Keith Stadler, Huub Stollman, Frans Roebroeks, Richard van Kessel en Merijn Bevers
Camera & Edit: Eelko Lommers
Camera Assistent: Olivia Parren
Sound: Sharik Derksen
Presentatie: Antoinette van der Weerdt
Muziek tijdens aftiteling: “They” van Antoinette van der Weerdt, Single is dinsdag verkrijgbaar op Apple Music, Spotify en andere streamings diensten.

Met dank aan:
Provincie Limburg
Gemeente Roermond
Gemeente Margraten
Gemeente Leudal
Amerikaanse Begraafplaats Margraten
ABMC American Battle Monuments Commission
Stichting Herdenkingsmonument Militairen
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Bedraafplaats Margraten
Eyewitness WOII

Speeddaten met een veteraan; vraag maar raak!

26 april 2018

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens Bevrijdingsfestival Limburg op 5 mei in Roermond.

 

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op het Plein van de Vrijheid.

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met hun collega’s hebben ze zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn delen ze graag hun verhaal met jou.

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het Vi is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook delen we kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang en zetten we ons in voor de maatschappelijke erkenning en waardering.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Kringloopwarenhuis Het Goed Roermond. Zij verzorgen de inrichting van de tent al voor het derde jaar achter elkaar. Dank daarvoor.

Café la Liberté

24 april 2018

Op het tot Plein van de Vrijheid omgedoopte Munsterplein is tijdens Bevrijdingsfestival Limburg Café la Liberté te vinden, een pop-up café waar het vrije woord het hóógste woord voert. In Café la Liberté gaan personeel,  stamgasten, en festivalbezoekers met elkaar de dialoog aan over de betekenis en de grenzen van vrijheid, het belang van democratie, mensenrechten wereldwijd en aanverwante thema’s. De personeelsleden die hier, onder andere uit hoofde van hun functie erg bedreven in zijn, zijn de propper en de bardame van dienst.

Naast deze vaste medewerkers werkt ook het Nt2 Mundium College mee aan deze activiteit. Dit is een school uit Roermond voor eerste opvang anderstaligen. Verschillende van hun leerlingen, jongeren nog allemaal, schuiven aan in het café om daar te speeddaten met festivalbezoekers en met hen te spreken over hun ervaringen hier in Nederland en de vrijheid die zij hier ervaren.

Ook zijn er diverse vertegenwoordigers van NGO’s  zoals bijvoorbeeld Amnesty International en Vluchtelingenwerk als stamgast aanwezig.

Deze activiteit maakt onderdeel uit van de debat en dialoog activiteiten van Bevrijdingsfestival Limburg. Deze worden gecoördineerd door COS Limburg. Café la Liberté wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het vfonds.