Songs for Freedom voorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Songs for Freedom” (hierna verder te noemen de “wedstrijd”) van Bevrijdingsfestival Limburg.

Inschrijving en deelname

 1. De wedstrijd is een initiatief van de veertien nationale Bevrijdingsfestivals met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 2. Songs for Freedom 2020 wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse landelijke en provinciale partners. Meewerkende partijen voor de wedstrijd in Limburg omvatten onder andere Prins Bernhard Cultuurfonds, VFonds, Comité 4 en 5 mei, Stichting Bevrijdingsfestival Limburg, MCSharQ, Pop in Limburg en Foroxity Filmarena.
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Bevrijdingsfestival Limburg en begeleid/uitgevoerd door Sharik Derksen.
 4. Deelnemers gaan akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina en gaan akkoord met de AVG-regels hieronder omschreven.
 5. Deelname aan de wedstrijd is exclusief voor inwoners van de Nederlandse provincie Limburg. (Bij deelname met een band dient de helft+1 haar/zijn oorsprong te hebben in Limburg.)
 6. Door deel te nemen aan Songs for Freedom geven alle muzikaal betrokkenen van het nummer Stichting Bevrijdingsfestival het recht om de namen van bandleden en directe betrokkenen op te slaan in het online archief (iCloud, Google docs, Dropbox, WeTransfer) en te delen met de betrokken partijen (zie 2) voor het goed laten verlopen van de registratie en uitvoering van het totale concept. Gegevens zullen na de wettelijke registratie en opslag tijd worden verwijderd.
 7. Het ingezonden lied mag door Bevrijdingsfestival Limburg gebruikt worden ter ondersteuning van het project in 2020 en opvolgende jaren.
 8. De deelnemer behoudt alle auteursrechten die samenhangen met de creatie van het nummer. Deelnemers verklaren de volledige auteursrechten van het nummer te bezitten ten tijde van deelname.
 9. Het Bevrijdingsfestival Limburg behoudt zich het recht om deelnemers of aanmeldingen uit te sluiten indien het ingezonden werk geen eigen creatie is of de uitvoerende muzikanten geen rechten/akkoord hebben op het ingezonden materiaal.
 10. Alle ingezonden nummers dienen specifiek te zijn gemaakt voor de Songs for Freedom wedstrijd. Eerder gepubliceerd materiaal is uitgesloten van deelname.
 11. Het Bevrijdingsfestival Limburg behoudt zich het recht om ingezonden nummers uit te sluiten wanneer deze buiten de omschreven data worden ingestuurd. De periode van inschrijving en inzending is dit jaar tussen 1 februari 2020 en 1 maart 2020.
 12. Auteurs/Componisten dienen zelf de rechten of toestemming van eventuele samples of ander gebruikt materiaal waarvan zij zelf de rechten niet bezitten te regelen. Eventuele kosten die voortvloeien uit claims op basis van onrechtmatig gebruik van materiaal dat beschermd wordt onder copyright worden doorbelast op de deelnemer(s) die het materiaal heeft/hebben ingezonden.

Finale

 1. De uitvoerende muzikanten zijn beschikbaar op maandag 16 maart 2020 vanaf 15.00 voor het uitvoeren van het nummer tijdens de finale van Songs for Freedom 2020 in Foroxity Filmarena te Roermond. Dit optreden zal niet worden vergoed en is onderdeel van de wedstrijd.
 2. Stichting Bevrijdingsfestival Limburg en haar partners behouden zich het recht om tijdens de finale video- en audio-opnamen te maken en te verspreiden of dupliceren via online platforms zoals Facebook, Instagram en YouTube alsmede de nationale en/of provinciale televisie.
 3. Tijdens de finale zal/zullen de inzender/inzenders hun ingezonden Song for Freedom uitvoeren. Stg. Bevrijdingsfestival Limburg zorgt voor een professionele omkadering van deze presentatie en zorgt voor de beschikbaarheid van PA, microfoonset en andere benodigdheden (muv instrumenten, eigen kabelwerk en “bijzondere” elementen).
 4. Tijdens de finale zullen juryleden beslissen wie de winnaar van de wedstrijd wordt. De winnaar zal direct aansluitend aan het evenement bekend worden gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Spelen tijdens de finale is geen garantie op het winnen van de wedstrijd en geeft geen recht op vergoeding voor het optreden tijdens de finale. De finale is het laatste onderdeel van de wedstrijd.

Songs for Freedom voorwaarden (Winnaar)

 1. Stichting Bevrijdingsfestival Limburg stelt de volgende prijs beschikbaar bij het winnen van Songs for Freedom 2020;
  a. De band/act/solist opent het Bevrijdingsfestival Limburg op het hoofdpodium. Verwachte aanvangstijd 12.45.
  b. Ontvang voor het optreden een gage van €500 (zegge vijfhonderd euro) netto, indien de winnaar een band betreft is dit via een gageformulier te verrekenen.
  c. De band/act/solist krijgt een opname in The Rock Station ter beschikking, waarbij enkel het ingezonden nummer zal worden opgenomen onder begeleiding van Bram van Rens en de technieker(s) van The Rock Station. De opnamedag is in overleg, maar naar verwachting eind maart of begin april. Zie ook d.
  d. De opgenomen track zal worden uitgebracht in samenwerking met WM Digital Services, release van het nummer staat op 1 mei 2020. Eventuele bijbehorende rechten voor opnames liggen bij de band/act/solist, zij kunnen zelf het nummer aanmelden bij BUMA Stemra. Deelnemer(s) is/zijn rechthebbende(n) van het opgenomen werk. Stichting Bevrijdingsfestival Limburg ziet af van eventuele opgebouwde rechten die verworven worden door het opnameproces.
  e. De band/act/solist zal in de tweede week van april (of in overleg een ander moment) een videoclip opnemen op een unieke locatie in samenwerking met MCSharQ. Inhoud van de videoclip, mogelijkheden en andere afstemmingen volgen na winst van de finale.
  f. deze vijf onderdelen vormen samen het te winnen pakket en kunnen niet worden “overgedragen” naar een andere act/band/solist en is verbonden aan het ingezonden nummer.
 2. De winnaar krijgt van Stichting Bevrijdingsfestival Limburg alle rechten die behoudend zijn aan de opnames, maar behoud zich het recht om het nummer in te zetten voor promotionele doeleinden voor het festival en/of de wedstrijd.
 3. Stichting Bevrijdingsfestival Limburg is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het nummer.
 4. De winnaar en Stichting Bevrijdingsfestival Limburg zullen het (uitgebrachte) werk enkel op een “positieve” manier inzetten ten behoeve van promotie, misbruik zal niet worden geaccepteerd.