Speeddaten met veteranen

Kom op één van de veertien Bevrijdingsfestivals speeddaten met een veteraan! Veteranen hebben namelijk bijzondere verhalen te vertellen. We geven je de kans om de veteranen alles te vragen wat je wil weten! Geen vraag is te gek; onze veteranen delen graag hun verhaal met jou. Vraag ze alles over hun werk en ervaring. Hoe is het bijvoorbeeld om te werken in een oorlogsgebied? Wat betekent vrede voor jou? Wat is vrijheid en hoe geef je vrijheid door? Bezoek de stand van het Veteraneninstituut en beleef een spannende date!

Test je wereldbeeld bij World’s Best News & PAX

Vrede, de wereld heeft er steeds meer van

Volg je het nieuws, dan lijkt de wereld in brand te staan: oorlog, conflict, onderdrukking en geweld. Een kwart van de Nederlanders mijdt het nieuws omdat het te somber is. Maar gaat het echt zo slecht met de wereld, en met vrede en vrijheid? Nee! Er is steeds meer vrede en dat is goed nieuws.

Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei dagen World’s Best News en PAX bezoekers met een korte quiz uit om hun wereldbeeld naast de echte cijfers te leggen. Want zijn er wereldwijd de afgelopen tijd meer of minder mensen op de vlucht dan hiervoor? Hoeveel kernbommen zijn er eigenlijk? En hoe zit het met gelijke rechten?

World’s Best News wil mensen inspireren met nieuws over vooruitgang. PAX werkt actief aan vrede, iedere dag, op verschillende plekken in de wereld. De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden en inzet voor een betere wereld loont. Als we ons elke dag inzetten voor vrede kunnen we ontzettend ver komen.

www.worldsbestnews.nl // www.PAXvoorvrede.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.
De bijdrage van BZK aan de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is.