V-fonds logo 2024

Speeddaten met veteranen; vraag maar raak

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op één van de veertien Bevrijdingsfestivals. 

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met collega’s hebben zij zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn, delen ze graag hun verhaal met jou.   

Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut (Vi). Het Vi is er om veteranen en hun naasten zorg te bieden. Ook deelt het Vi kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en zetten ze zich in voor de maatschappelijke erkenning en waardering.

Kijk op het veteraneninstituur.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Kernwaarden van Democratie

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.
De bijdrage van BZK aan de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is.