4 en 5 mei aangepast aan nieuwe maatregelen coronavirus

Geplaats door bevrijdingsfestival

Naar aanleiding van de extra maatregelen die zojuist door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met de gemeente Amsterdam wordt een passende invulling gezocht. De veertien Bevrijdingsfestivals kunnen in verband met de nieuwe maatregelen helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité doet een beroep op betrokken overheden, sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om de organisaties van de Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op weg naar 5 mei 2021.

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid kunnen helaas geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om binnen de nu geldende stringente maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest. Ook zoeken we naar een passende manier aandacht te geven aan de bevrijding, 75 jaar geleden.

“We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus,” aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet.

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, wordt de komende weken een programma opgesteld dat rekening houdt met de aangescherpte maatregelen. Vorige week nodigde het Nationaal Comité een ieder uit met goede ideeën te komen. Daar wordt door veel mensen en organisaties op gereageerd.

Bevrijdingsfestival Limburg 2018