Leven met oorlog

Ieder jaar kiezen we een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Voor 2023 is het jaarthema: ‘Leven met oorlog’.


Voor de eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerking en een manier om hun kinderen en kleinkinderen te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Volgende generaties geven een eigen duiding aan het oorlogsverleden op basis van de verhalen die zij via de eerste generatie hebben doorgekregen en gedrag dat voortkomt uit de ervaringen van hun (groot)ouders.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee – dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en kleinkinderen van getroffenen worstelen met vragen over de eigen identiteit.

Oorlog, historisch en actueel, heeft grote impact op de samenleving. Hoe geven mensen betekenis aan ons gezamenlijke verleden? Hoe gaan we om met actuele dreigingen van oorlog? En hoe verhouden het verleden en het heden zich tot elkaar?

Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid?

In het najaar van 2022 wordt op deze pagina de jaarthematekst gepubliceerd. Die dient ter inspiratie voor organisatoren van lokale herdenkingen, gemeentes, organisatoren van Bevrijdingsfestivals en Oranjeverenigingen.

 

Deelname themajaar
Het themajaar Leven met oorlog vormt in 2023 een jaar lang de rode draad door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten. De betrokken organisatoren willen zo aandacht vragen voor:

  • De stem van oorlogsgetroffenen
  • Intergenerationele overdracht
  • De impact van historische gebeurtenissen op de samenleving

De organiserende instanties, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de Oorlogsgravenstichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, geven hun eigen invulling aan deze thematiek. Ook andere partijen binnen en buiten de sector worden aangemoedigd om deel te nemen aan het themajaar. Zij kunnen voor de invulling hiervan bij vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, vóór 1 oktober 2022 een projectaanvraag doen tot een bedrag van maximaal €25.000. Vfonds draagt bij aan vrede en vrijheid in Nederland door projecten op dit gebied te ondersteunen. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie over de speciale richtlijnen bij vfonds voor dit themajaar: www.vfonds.nl/themajaar-leven-met-oorlog/

Het themajaar Leven met oorlog wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vfonds.

Voor meer informatie bekijk dan de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei