Prinses Mabel inspireert herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei

Geplaats door bevrijdingsfestival

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel heeft vandaag in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort de Jaarthematekst 2020 voorgedragen die zij schreef als inspiratie voor organisatoren van herdenkingen en vieringen op en rond 4 en 5 mei. In de tekst Verhalen om nooit te vergeten wijst zij op het belang van verhalen die tot uitdrukking brengen dat vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten, niet vanzelfsprekend zijn. De Prinses schreef de tekst op basis van persoonlijke ervaringen en levensverhalen.

In aanwezigheid van meer dan tweehonderdvijftig organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen uit heel het land, wees zij onder meer op de actualiteitswaarde van de Four Freedoms die President Roosevelt in 1941 formuleerde. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees zijn nu, bijna 75 jaar later, nog even actueel als tijdens de oorlog en vlak daarna.

Rode draad

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad loopt door de activiteiten op 4 en 5 mei. Het Jaarthema inspireert en koppelt historische gebeurtenissen aan de actualiteit. Komend jaar wordt in heel Nederland 75 jaar vrijheid gevierd en herdacht en staan we stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.

De Jaarthematekst is te lezen op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De tekst is vandaag ook gepubliceerd in de voormalige verzetskrant dagblad Trouw en in het NC magazine.