Leven met Oorlog; Jaarthema 2023

Geplaats door bevrijdingsfestival

Ieder jaar kiezen we een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het jaarthema voor 2023 is geworden: ‘Leven met Oorlog’.

Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid?

In het najaar van 2022 wordt de jaarthematekst gepubliceerd. Deze wordt dan op onze site en op de site van het nationaal comité 4 en 5 mei geplaatst.

Meer lezen over het jaarthema ‘Leven met Oorlog’. Klik dan hier!

Leven met oorlog - jaarthema 2023